Inkoon Joddbölen syväsatama

Kirjoituksia

Inkoon Joddbölen syväsatama

Kesän aikana on eri tiedotusvälineissä esitelty Ruduksen louhintatoimintaa Joddbölen syväsatamassa Inkooossa. On hyvä, että tiedotusvälineet kertovat alueen asioista, mitä asioita ja hankkeita kunnassa on esillä ja tulossa käsittelyyn.

Joidenkin kirjoitusten yhteydessä on myös haastateltu kunnan luottamushenkilöitä. Saamieni tietojen mukaan Ruduksen hakemus lisälouhinnalle on tullut nyt kuntaan. Rakennus- ja ympäristölautakunta tulee käsittelemään asian ja päättämään siitä lähikuukausien aikana. Mikään muu kunnan luottamuselin ei ole tähän mennessä vielä käsitellyt tätä anomusasiaa. Ympäristövaikutusten arviointi, YVA, on käsitelty aikaisemmin lautakunnassa.

Mitä mieltä kuntalaisten keskuudessa ollaan tämän hetkisestä louhintatoiminnasta Joddbölessä, ja miten varsinkin yhtiön jatkosuunnitelmiin tullaan suhtautumaan, on myös päättäjien syytä ottaa tosissaan huomioon. Vuonna 2009 Joddbölen tälle alueelle hyväksytty kaava luo raamit louhintatoiminnalle. Pitäisikö harkita tämän hetkisen tietämyksen perusteella uudestaan, mikä on kunnan ja kunnan asukkaiden edun mukaista, jatketaanko louhintatoimintaa nykymuodossaan ja vielä lisätään sitä? Rakennuslain mukaan kunnalla on mahdollisuus myös hakea toimenpidekieltoa alueelle, ja sen jälkeen kaavoittaa alue tarvittaessa uudestaan.

Kunnassa oleva yritys tuo toiminnallaan yleensä kunnalle sekä työpaikkoja että maksaa veroja, tässä tapauksessa ei toteudu kumpikaan asia, kuten yritys itse kertoi jo v. 2014 infotilaisuudessaan. Louhintaa olen kuullut puolusteltavan sillä, että tällä tavalla louhimalla luodaan perustaa muille yrityksille tulla alueelle. Milloin ja 30 m syvyisiin kaivantoihinko? Joddböle on teollisuusalue jo 1970-luvun alusta alkaen, kun voimalaitos tuli alueelle. Toivottavasti kunnassa päättäjien keskuudessa ymmärretään tämä, että tämän vuoden jälkeen yhteisöverotulomme pienevät huomattavasti Fortumin lopetettua toimintansa voimalaitoksella. Tarvitsemme tälle Joddbölen alueelle inkoolaisille työpaikkoja tarjoavia yrityksiä. Syväsatama on hyvä paikka myös vienti- ja tuontiyrityksille, jotka omilla liiketoiminnoillaan myös lisätyöllistäisivät syväsatamassa jo olemassa olevia inkoolaisia yrityksiä. Tarvitsemme myös pistoraiteen Inkoon asemalta satamaan! Onko ensi vuonna meillä junia, jotka pysähtyvät Inkoossa, on sitten taas kokonaan toinen asia!

Odotamme ja toivomme kaikki, Gasumin LNG-terminaalin tuloa Joddbölen alueelle. Onko kyse EU -tuista ja kannattavuudesta alueella, varmaan molemmista. Tässäkin tapauksessa ehkä molemmat asiat, sekä yritykset että LNG-terminaali Joddbölen syväsatamassa, auttaisivat toisiaan toteutumaan.        Hyvää kesän jatkoa, aurinkoista ja poutaista elokuuta!

Soile Gustafsson, kunnanvalt. ja –hall. jäsen, SDP