LNG-terminal till Joddböle i Ingå

Kirjoituksia

LNG-terminal till Joddböle i Ingå

Hamnområdet i Joddböle är för både Ingå och regionalt ett viktigt företags- samt arbetsplatsområde. Där finns en djuphamn, som skapar möjligheter för mångsidig export- och importaffärsverksamhet. Till Fjusö-udden i djuphamnens omedelbara närhet har år 2009 fastställts en plan för placering av en LNG-terminal. Placeringen är inte enbart viktig för Ingå, utan saken berör hela riket samt även övriga nordiska länder, som vi fick höra vid Gasums info ifjol. Frågan är framförallt även om det, att genom terminalen i Ingå minskar vårt lands beroende av importerad energi från grannlandet. Vårt lands beroendegrad av importerad energi är för närvarande 70%. Den här aspekten är mycket anmärkningsvärd, när vi tänker på den kritiska politiska situationen, som råder bland våra nära grannar. Vid Ingå kommuns diskussionstillfälle på vintern berättade Gasums representant om många öppna frågor med inverkan på terminalens placering, blir det en större terminal i Ingå eller en mindre i Borgå, och verkställs projektet överhuvudtaget. Frågan är bl.a. om eventuell finansiering från EU, prisutvecklingen på olja och kol, marknadens utveckling för LNG-gas och om politikerna, som Gasums representant berättade. Avtalen för byggandet av gasdrivna fartyg i Åbo utökar förutsättningarna för framtida användningen av LNG-gas. Terminalens eventuella byggande i Ingå skulle äga rum åren 2019-2021.

För Ingå kommun har saken även annan betydelse än bara import av energi. Terminalen på Fjusö-udden skapar 30 ordinarie arbetsplatser, och under byggandet även flera.

Andelen av samfundsskatter kommer att vara viktig för kommunens ekonomi i denna situation, nu när skatteinkomsterna från Fortums kraftverk i Ingå upphör helt år 2016. Ingå kommun har brist på arbetsplatser, kommunen och dess beslutsfattare bör börja ”lobba” på allvar hos beslutsfattarna i saken. Staten är Gasums majoritetsägare nu med 75%:s andel. Dragandet av ett stickspår från Ingå station till hamnen i Joddböle skulle ytterligare öka förutsättningarna för utvecklandet av området till ett rejält företags- och arbetsplatsområde.

 

Socialdemokraterna i Ingå på sitt vårmöte anser, att kommunens åtgärder är mycket viktiga, också tillsammans med grannkommunerna, att aktivt påverka LNG-terminalens placering i Ingå. Ingå bör med alla medel skapa möjligheter och förutsättningar även för övrig företagsverksamhet att etablera sig på djuphamnsområdet i Joddböle.

 

Ingå 29.3.2015

Inkoon Sosialidemokraatit ry