Valtuustoaloite 4.9.2017

Toiminta
Katja Posion tekemä valtuustoaloite, jonka allekirjoitti viisi muuta valtuutettua:
”Merituulen koulua on remontoitu useaan kertaan. Koulurakennuksen ensimmäinen osa on rakennettu 1960-luvulla ja rakennusta on laajennettu 1980-luvulla. Rakennus on peruskorjattu 2007-2008. Viimeisin remontti ja laajennus valmistui vuodenvaihteessa 2014-2015.
Remontin valmistumisesta asti on Merituulen koulussa oireiltu. Useat lapset ovat saaneet oireita. Jotkut oppilaat opiskelevat uudella puolella pienryhmässä. Onpa joku joutunut vaihtamaan kokonaan koulua Merituulen koululla saatujen vaikeiden oireiden vuoksi.
Koulun neljä luokkaa on tutkittu homekoiran toimesta. Suositus on, että koko koulu tutkitaan. Näissä neljässä luokassa on homekoira merkannut useita kohtia, sekä keskilattialta että reunoilta. Lisäksi homekoira on merkannut tilan alakerrasta. Vahanen Oy on tehnyt osaan koulua tutkimuksia, mm lattiapäällysteen emissiomittaukset ja merkkiainekokeet. Vahanen Oy:n tekemissä tutkimuksissa ei ole löytynyt mitään oireita selittävää.
Nyt Kyrkfjärdens skola on siinä kunnossa, että sen laaja remontti on ajankohtainen. Remontti tulee joka tapauksessa kalliiksi, sillä saneerattavaa on paljon. Olemme siis tilanteessa, jossa kuntamme kahden ison koulun oppilaat ja henkilökunta tarvitsevat uudet, puhtaat ja terveelliset tilat.
Esitän, että Kyrksfjärdens skolania koskevissa suunnitelmissa otetaan huomioon vaihtoehto, jossa rakennetaan yhdistetty koulukeskus, jossa olisi omat tilat sekä Merituulen koululle, että Kyrkfjärdens skolanille.
Perustelut:
1. Merituulen koulua on remontoitu useaan kertaan. Oireilu on kuitenkin jatkunut 80-luvulta asti ja jatkuu edelleen.
2. Koulukeskus, jossa olisi sekä suomen- että ruotsinkieliset koulut, toisi säästöjä tiloissa ja kustannuksissa, koska osa toiminnoista olisi varmasti yhdistettävissä. Esimerkiksi koulukuljetukset olisivat yksinkertaisemmin ja ekologisemmin hoidettavissa, koska lapsia ei tarvitsisi ajaa eri puolille Inkoota.
3. Kuntamme on vahvasti kaksikielinen. Se on rikkautemme. Koulukeskus, jossa lapset voisivat viettää yhdessä välitunnit ja mahdollisesti esim kerhojen ja harrastustoiminnan myötä myös vapaa-aikaansa, lisäisi lasten yhteenkuuluvuutta ja helpottaisi sosiaalisia suhteita sekä tarjoaisi ilmaisen ja luonnollisen kielikurssin molemmille osapuolille.
4. Kuntamme tarvitsee kipeästi uusia asukkaita. Homeiset alakoulut eivät ole vetovoimatekijöistä parhaita vaan pahimmillaan muuttoliikettä kunnasta poispäin vahvistavia. Tällaiseen kehitykseen Inkoolla ei ole varaa.
5. Koululaisten ja henkilökunnan terveys on asia, jota ei voi rahassa mitata. Toki terve oppimisympäristö tuonee mukanaan säästöjä paitsi esimerkiksi terveydenhuoltoon myös poissaolojen vähentymisen myötä myös työnantajille.
6. Päätöksiä tehdessä pitää miettiä tulevaisuutta. On kaikin puolin toivottavaa, että väkimäärä kunnassamme kasvaa. Silloin Merituulen koulu jää pieneksi ja vaatii taas investointeja. Uusi, terve ja nykyaikainen koulukeskus olisi vetovoimatekijä tulevaisuudessa.
Katja Posio (sd)”