Kunnan asiakasmaksujen nosto

Kirjoituksia

Inkoon kunnanvaltuusto käsitteli ja hyväksyi kunnan talousarvion vuodelle 2016 jo marraskuun kokouksessa viime vuonna. Viikko ennen joulua kunnan perusturvalautakunta käsitteli kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistamista vuodelle 2016. Maamme hallituksen esitys tuli kunnille joulukuussa korottaa maksuja 27,5 % plus indeksi korotus 1,75 % eli n. 30 % yhteensä.  Lautakunnan käsittelyssä maksuja päädyttiin nostamaan Inkoossa kuitenkin 15 % 1.3.2016 alkaen enemmistön voimin. Nämä 15 % korotukset esim terveyskeskuksen tai hammashoidon maksuissa ovat suuria lapsiperheille tai pienituloisille eläkeläisille. Meidän demarien mielestä korotusta ei olisi tarvinnut tehdä ollenkaan tai korkeintaan vain indeksikorotus. Monia kuntalaisille tulevia korvauksia on maan hallitus päättänyt leikata huomattavasti, kuten esim Kela-korvauksia. Kustannukset nousevat siten kuntalaisille monesta suunnasta, eläminen tulee kallistumaan tämän vuoden aikana.

Inkoon kunnalla olisi ollut mahdollisuus olla korottamatta asiakasmaksuja ollenkaan, koska laki määrittelee nämä kuntalaisilta perittävien maksujen enimmäismäärät, mutta kunnat itse päättävät sopivaksi katsomansa maksutason. Inkoon kunnan talous on muita alueen kuntia paremmassa kunnossa. Naapurikunnista Hanko nosti maksuja vain indeksikorotuksen verran, samoin kuin HUS in sairaanhoitoalue, kun taas muut naapurikunnat päättivät nostaa täysimääräisesti, ja Lohja 9 % verran. Päätös Inkoossa osoittaa ideologista tarvetta periä kunnan asukkailta suurempia maksuja, kuin olisi tarvetta kunnan oman talouden kannalta. Asiakasmaksujen korotus tuo kunnalle vain n. 35.000,- euroa v. 2016.

Toivomme kuitenkin kunnan kaikkien asukkaiden edun olevan etusijalla alkaneen vuoden aikana tehtävissä päätöksissä erityisesti sosiaali-ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa.

Hyvää alkanutta vuotta 2016!

Inkoossa 6.1.2016

Soile Gustafsson/ kunn.valtuutettu SDP

Katja Posio/perusturvaltk:n jäsen SDP