Höjning av kommunens klientavgifter

Kirjoituksia

Ingå kommunfullmäktige behandlade och godkände kommunens budget för 2016 redan på sitt novembermöte förra året. Veckan före jul behandlade grundtrygghetsnämnden justeringen av social- och hälsovårdens klientavgifter för år 2016. Regeringen kom under december månad med förslaget att kommunerna skulle höja avgifterna med 27,5 % plus indexhöjningen 1,75, alltså en höjning med nästan 30 procent. I Ingå beslöt dock nämnden efter omröstning att höja avgifterna med 15 % från 1.3.2016. Även en höjning av hälsocentralbesök eller tandvård med 15 % är mycket för barnfamiljer eller pensionärer med låg pension. Vi socialdemokrater var av den åsikten att det skulle inte behövts någon avgiftshöjning eller på sin höjd en indexjustering. Många av de transfereringar, som folk får, har regeringen beslutat att skära kännbart. Kostnaderna för kommuninnevånarna höjs från många olika håll och livet blir kämpigt under året.

Ingå kommun hade haft möjligheten att låta bli att höja klientavgifter, eftersom lagen definierar taket för avgifterna men kommunerna bestämmer själva vad dom anser vara den lämpliga nivån i den egna kommunen. Ingå kommuns ekonomi är i bättre skick än andra kommuners i regionen. Av grannkommuner Hangö höjde enbart indexhöjningen, likaså HNS. Lojo höjde med 9 % och de övriga västnyländska kommuner gjorde hela 30 procents höjning. Beslutet i Ingå bevisar en ideologisk vilja att dra högre avgifter av innevånarna än vad kommunens ekonomi skulle förutsätta. Höjning av klientavgifter hämtar till Ingå kommun bara ungefär 35.000,- euro år 2016.

Vi hoppas dock att alla kommuninnevånarnas intresse har första prioritet när beslut fattas under det påbörjade året, detta speciellt i social- och hälsovårdsfrågor.

God fortsättning för år 2016!

Ingå 6.1.2016

Soile Gustafsson, fullmäktigeledamot, SDP

Katja Posio, ledamot i grundtrygghetsnämnden, SDP