Inkoon valintojen edessä

Kirjoituksia

Inkoo valintojen edessä

Kuntavaalit ovat siirtyneet pidettäväksi  syksystä kevääseen,  joten nykyinen kunnanvaltuusto jatkaa  tästä hetkestä vielä vajaan vuoden.  Kuntavaalit ovat keväällä huhtikuussa ,  ja  uusi kunnanvaltuusto aloittaa siten  1.6.2017.  Tämä kausi  on tähän asti ollut varsin tapahtumarikas  ja loppukaudeksikin on odotettavissa  käsiteltäväksi kunnan omia ja  valtionhallinnon taholta tulevien asioiden käsittelyjä ja päätöksentekoja.

Inkoon kunnalla talous on naapurikuntiamme  paremmassa  kunnossa.   Kunnalliset palvelumme, esityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut  ovat myös asukkaiden mukaan hyvin hoidettu, jonka olen saanut myös kuulla kuntalaisilta keskusteltuamme näistä asioista tämän kevään ja  alkukesän aikana.   Alueellinen yhteistyö on  ns. sote-asioissa on vielä kovasti kesken koko maassa. Tuleeko ns. maakuntahallinto  sote-asioissa koskemaan koko Uuttamaata yhtenäisenä vai osittaisina alueina? Yhteistyötä naapurikuntien kanssa kannatan ehdottomasti, mutta siten että säilytämme hyvät omat sosiaali- jta terveydenhuollon palvelumme ja  omat pätevät virkamiehemme ja osaavan henkilökuntamme, mitkä meillä nyt ovat.  Sama koskien myös muiden kunnallisten sektorien palvelujen osalta.  Tällaiset asiat on aina kuitenkin  pohdittava kunnassa  hyvin laaja-alaisesti kaikkien  luottamushenkilöiden kesken ja virkamiesten kanssa kunnan eri päättävissä elimissä.

Maan hallitus on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan suunnittelemassa  aluekuntia.   Tulisiko aluekunnan kaikilla osa-alueilla asukkaiden palvelujen tarpeet ja kunnanosien kehittäminen huomioiduksi tasapuolisesti?  Julkisuuteen on tullut myös  valtionhallinnon suunnitelmia  kuntien kaavoitusmonopolin mahdollisesta muuttamisesta?  Inkoossa kaavoitus on  monelta osin kesken.  Inkoon aseman osalta kaavoitus seisoo.  Joddbölen alueen  toiminnan kehittämisen kannalta se on suuri vahinko.   Inkoo asema  menetti nyt junayhteydet kokonaan.    Inkoon kunnan olisi pitänyt  yhdessä Siuntion kunnan kanssa samanaikaisesti  lähteä  ajamaan lähijunayhteyksien ulottamista  myös Inkooseen asti .  Enemmistön tahtoa siihen ei valitettavasti löytynyt.  Siuntio  joutuu maksamaan itse nämä junayhteydet,  Inkoon kunnan taholla ei oltu tähän valmiita, vaikka meillä  taloudellinen tilanne on parempi.  Inkoo on kerryttänyt  kirjanpidollista ylijäämää vuosittain  v. 2009 lähtien, ylijäämän  ollessa nyt melkein 7 m€.  Edes  satsaus esim. juna-yhteyksiin ei tekisi  Inkoosta kriisikuntaa. Paljon muutakin  tarvitsemme suunnitella, esim  kunnan keskustan kehittämistä.  Tarvitsemme sinne uusia asuntoja , sekä vuokra-asuntoja nuorillemme,  että senioriasuntoja kunnan keskustaan  haluaville ikääntyville asukkaillemme.   Tarvitsemme myös  suunnitelmia ja konkreettisia toimenpiteitä yritysten sijoittamiseksi kuntaan työpaikkojen luomiseksi ja siten  verotulojen  saamiseksi.  Voimalaitos sijoittui kuntaan 1970- luvun alussa, ja  toi mukanaan aina viime vuoteen asti verotulot, jotka ovat voimakkaasti vaikuttaneet  kunnan kehitykseen,  jota ilman kunta ei olisi, mitä se nyt on.  Voimalaitoksen sijaintipaikka  ja Joddbölen syväsataman alue on erittäin arvokas ja hyvät  yhteydet omaava sijoituspaikka kaikille sinne sijoittuville ja kuntaan veronsa maksaville  ja kuntalaisille työpaikkoja tarjoaville yrittäjille.

Toivon tälle kunnanvaltuuston viimeiselle vuodelle  paljon enemmän yhteistyötä  kaikkien poliittisten ryhmien kesken niin valtuustossa  kuin myös  muissa päättävissä elimissä.  Myös kunnan asukkaiden kanssa keskustelua ja kuulemista tarvitaan.  Hyvät ratkaisut tulevaisuutta varten tehdään yhteistyössä ! Hyvää lämmintä kesää kaikille!

Inkoossa 26.6.2016

Soile Gustafsson   Sos.dem valt.ryhmän puh.joht.