Inkoo tarvitsee monipuolista kehittämistä

Kirjoituksia

Inkoo tarvitsee monipuolista  kehittämistä

Inkoon kunnan talouden tila on ollut varsin kohtuullinen,  kunta on tehnyt positiivista tilinpäätöstä seitsemän vuoden ajan  sitten LOST-yhteistyöhöön mukaan lähdön. Verotulot näyttävät nyt kuitenkin vähenevän, joka on erittäin huolestuttavaa.Tällainen tilanne vaatii satsausta ja panostusta  kunnan toiminnan kehittämiseen monella tavalla.

Valtionhallinnon taholla on paljon suunnitelmia kuntien toimintojen muuttamiseksi erityisesti ns. sote-palvelujen osalta.  Sote-palvelut, on kunnan palveluja,  joilla tarkoitetaan  pääasiassa  nykyisiä kuntien terveydenhoitopalvelujen lisäksi vanhustenhoitoa ja muita vastaavia palveluja.  Toivomme kovasti , että alueellisella yhteistyöllä voidaan vaikuttaa siihen, että näitä palveluja ei  tulla yksityistämään eikä yhtiöittämään  kunnassamme.  Kuntalaiset ovat olleet tyytyväisiä kuntamme  järjestetämiin näihin julkisiin palveluihin.

Tarvitsemme kuntaan  yrityksiä ja työpaikkoja.  Sekä nyt suunniteltujen investointien lisäksi kaipaamme satsausta erityisesti  joukkoliikenteen sujuvuuteen myös täällä Inkoossa.  Tämän vuoden aikana on kunnista riippumattomista syistä heikennetty merkittävästi  erityisesti työpaikkaliikenteen toimivuutta,  mikä hämmästyttää tavattomasti.   Raideliikennettä on vähennetty, joissakin osin maata myös palautettu takaisin,  mutta Läntisellä Uudellamaalla lähijunaliikenne on Inkoon ja Karjaan osalta lopetettu  kokonaan.  Pariisin ilmastosopimus astui voimaaan juuri  5.11., mutta tässä  maassa ja tässä kunnassa toimitaan  tätä sopimusta  vastaan.  Syyt johtuvat  Inkoossa  tehtyjen paikallisten alueiden kaavoitus- ja   kehittämis-strategioista,  mitkä rajoittavat  esim.  Inkoon aseman ja Degerbyn alueiden kehittämistä.  Mikä nähdään myös ministeriön taholla Inkoon omaksi valinnaksi, ettei junien tarvitse pysähtyä Inkoon asemalla. Naapurikunnassa Siuntiossa on ansiokkaasti toimimalla ja neuvottelemalla  saatu aikaan tilanne, jossa  valtio on  tulossa vastaan maksamaan tähänastisen lähijunaliikenteen,  ja jonka lisäksi Siuntio satsaa tulevalle vuodelle  lisää lisätäkseen viikonloppu- ja iltaliikennnettä.

Kunnan keskustaan tarvitsemme asuntoja lisää,  vuokra-asuntoja nuorille, ettei heidän tarvitsisi muuttaa heti koulunkäynnin päätyttyä kotikunnasta pois,  sekä senioriasuntoja varttuneemmalle väelle. Westerbergin alueelle, samalla kun sinne tehdään kunnan toimesta valtuuston päätöksellä katuja  ja kunnallistekniikkaa,  on järkevää tehdä myös muutama katu lisää tavalliselle omakotiasumiselle soveltuville tonteille.  Jotta kunta saa verotuloja  lisää, tarvitsemme  yrityksiä ja niiden mukanaan tuomia työpaikkoja kunnan alueelle. Lähivuosina syntyvän pienyritystoiminta-alueen, Inkoon portin,  lisäksi tarvitsemme satsausta Joddbölen alueelle.   Toivottavasti maakaasuputken tulo mahdollistaa  lisäyritystoiminnan syntymistä  tälle alueelle.  Kaksi viikkoa sitten kunnanvaltuuston kokouksessa tehdyn maakaasuputkea koskevan hyvän aloitteen allekirjoittivat kaikki paikalla olleet valtuutetut.   Kunnan tehtävä on selvittää sen mahdollisuudet hyödyntää alueen yritystoimintaa.

Kunnan keskustan alueen  kuntoon saattaminen on tärkeää.   Keskustan alue meren äärellä on Inkoon kunnan tavaramerkki,  jota naapurikunnissa  ihaillaan. Haluamme kai  alueen hienompien paikkojen olevan muutakin kuin vain autojen parkkipaikka.  Siellä jo nyt oleville yrityksille on annettava mahdollisuus kehittyä ja uusille yrityksille luotava mahdollisuudet  tulla alueelle.  Ennenkaikkea meille kaikille inkoolaisille lupa viihtyä alueella ja nauttia sen  palveluista meren läheisyydessä.

Inkoossa 28.11 2016

Soile Gustafsson  Sos.dem  ryhmäpuh.johtaja