Inkoo valintojen edessä/Ingå inför många val

Kirjoituksia

 

Inkoo valintojen edessä

Ensimmäinen puolivuosi uudesta kunnanvaltuustokaudesta on kohta takana ja on syytä tarkastella vähän, minkälaisia päätöksiä uudet päättävät elimet Inkoossa ovat tehneet, ja mitä asioita on tulossa käsittelyyn ja päätettäviksi.

Kaksi viikkoa sitten kunnanvaltuuston kokouksessa tein 30.000,- € lisämäärärahaehdotuksen kunnan vedenkäsittelylaitoksen toiminnan laajentamiseksi kohteena nimenomaan uusi Westerbergin omakotitontti -alue. Alueelle pitää saada kunnallistekniikka, jotta tonttien myynti saaadaan jatkumaan kunnan tonteilla, ja kunta siten saa lisää asukkaita ja tuloja. Taisin tulla sohaisseeksi monimutkaisempaan asiakokonaisuuteen ehdotukseni aikaansaamasta keskustelusta päätellen. Keskusteluissa ja selityksissä vilahtelivat esim. eri tahojen jätevedenkuljetukset ym. syiksi siihen, ettei tuota summaa voida ottaa mukaan Inkoon Vesi Oy:n  toimintaan?!

Omakotitonttien lisäksi tarvitsemme keskustaan lisää vuokra-asuntoja ja.  Kunnan vuokra-asuntotilanne on

todella huono. Vuokranhinnat ovat korkeat ja useat vuora-asunnot ovat todella huonossa kunnossa.

Viime syksyn vaalipuheissa kaikki ryhmät puhuivat vuokra-asuntojen puolesta. Keväällä tässä tosin on kuulunut muunkinlaisia puheita joiltakin poliittisilta tahoilta, että Inkoon kunnan keskustaan tarvittaisiin vain luksusasuntoja!  Myös ns. senioriasuntojen tarve on ilmeinen, kuten koko kunnan keskustan monipuolinen kehittäminen ylipäätänsä.

Olemme olleet hämmentyneitä tänä keväänä, millä tavalla erilaisia henkilövalintoja on tehty, ja niiden vaikutuksista päätettäviksi tulleissa muissa asioissa.  Kunnassa on palattu selvästi takaisin yhden ryhmän ja sen tukijoiden valtakauteen.

Olen pitkään puhunut kunnan itsenäisyyden puolesta ja olen edelleen samaa mieltä, sillä kunnallisten palvelujen mahdollisimman hyvästä järjestämisestä kunnan asukkaille on kysymys. Kuntaliitokset eivät takaa palvelujen laatua ja kehittämistä.

Ainoana kuntana koko läntisen Uudenmaan alueella Inkoolla on ollut kolme peräkkäistä taloudellisesti hyvää toimintavuotta.  Sen tuotti osaltaan hyvä yhteistyö LOST-alueella, ja henkilöstön mukaan myös toimintamalli sinä aikana oli hyvä.  Oma sosiaali- ja terveydenhuoltotoimintamme on lähtenyt kokonaisuutena ottaen hyvin käyntiin, jossain kohdassa kuitenkin ontuen.  Kunnallinen hammas-lääkäritoiminta on pikimmiten saatava järjestettyä siten, että täytämme tältä osin kunnan velvoitteet erityisesti lasten ja vanhusten hammashoidossa.                                                                                              Sosiaali- ja terveydenhuolto yhteistyöalueena on meille näyttänyt toimivuutensa, ja jos sote-alueet on valtionhallinnon tahto jatkossakin, katson koko Länsi-Uuttamaata koskevan alueen Hangosta Karkkilaan olevan varmasti toimivin ja edullisin yhteistyöratkaisumalli alueen kaikille kunnille.

Tulemme tarvitsemaan kaiken mahdollisen tulon suunniteltujen ja muiden tiedossa olevien investointien toteuttamiseen. Merituulen koulun kohdalla on hyvin tarkkaan tällä kertaa harkittava ja huolehdittava, onko mahdollista korjata koulurakennusta sen nykyisellä paikalla, vai olisiko kuitenkin satsattava uuteen koulurakennukseen ja katsottava, mitkä esim. ovat saatavissa olevat edut yhteistoimintamahdollisuuksista kahden kirkonkylän koulun kanssa niiden sijoittamisessa lähelle toisiaan.

Uudella valtuustolla on paljon tärkeitä asioita käsiteltävänään syksyn strategiaseminaarissa.

Hyvät ratkaisut tulevaisuutta varten tehdään yhteistyöllä!

Hyvää kesää kaikille!

Inkoossa 24.6.2013

Soile Gustafsson

Sos.dem ryhmäpuh.johtaja

 

 

 

 

Ingå inför många val

 

Snart är det första halvåret för den nya fullmäktigeperioden bakom och det är skäl att ta en titt i besluten och se vilka frågor som väntar oss efter sommaren .

På fullmäktigesammanträder för två veckor sedan gjorde jag 30 000 euros tilläggsanslagsäskande för att utvidga verksamheten av kommunens vattenbehandlingsverk riktat till det nya Westerbergs egnahems-tomtområdet. Det behövs kommunalteknik till området för att tomtförsäljningen kan fortsätta och kommunen får nya innevånare och inkomster. Har jag månne petat i en mer komplicerad fråga med tanke på den diskussion som mitt förslag väckte. I diskussioner och förklaringar för varför man inte kan ta dessa pengar till Ingå Vatten Ab:s verksamhet syntes bl.a. avfallsvattentransporter osv.?!

Förutom egnahemstomter behöver vi till centrum mer hyreslägenheter. Kommunens hyresbostadssituation är faktiskt usel. Hyrorna är höga och flera hyreslägenheter är i dåligt skick.  Under valrörelsen i höstas talade alla grupper för hyreslägenheter. Även behovet av seniorlägenheter är uppenbart och kommuncentret bör utvecklas mångsidigt.

Vi har varit förvirrade under den gångna våren över hur de personvalen förrättats samt följdeverkningar av dessa val till andra frågor. Man har alldeles tydligt återvänt i kommunen till enpartimakt.
Jag har länge talat för kommunens självständighet och jag är alltjämt av den åsikt, eftersom frågan gäller ju att ordna möjligast bra service för kommunens innevånare. Kommunsammanslagningar är ingen garanti för servicens kvalitet och utveckling.  Som enda kommun inom Västnyland har Ingå haft tre ekonomiskt bra verksamhetsår efter varanadra. En delförklaring är det goda samarbetet inom LOST-området och enligt personalen var också verksamhetsmodellen bra. Vår egen social- och hälsovårdsfunktion har i stort sett startat bra. Några små bristfälligheter finns det. Den kommunala tandvården bör snarast ordnas så att vi även här fyller förpliktelserna speciellt gällande tandvård av barn och åldringar.

Social-och hälsovården ordnat som samarbetsområde har visat oss att den fungerar. Om det är statsförvaltningens vilja även i framtiden, anser jag att ett storområde i Västnyland från Hangö till Högfors är säkert den bäst fungerande och förmånligaste samarbetsmodellen för alla kommuner inom området.

 

Vi i Ingå kommer att behöva alla möjliga inkomster för att klara finansieringen av de redan planerade och andra väntande investeringar. Vad gäller Merituuli-skolan är det skäl denhär gången att noga överväga och utreda om det är möjligt och lönt att reparera skolbyggnaden på dess nuvarande plats eller vore det ändå bättre att satsa på en helt ny byggnad och se vilka vore de möjliga fördelarna av att bilda en skolkampus  vid kyrkbyn.

Fullmäktige har många viktiga frågor att behandla på höstens strategiseminarium. Goda beslut för framtiden görs i samarbete!

En skön sommar åt allihopa!

Ingå 27.6.2013

Soile Gustafsson

Sos.dem. gruppens ordförande