Inkoon demarit toimivat seuraavissa luottamustehtävissä vv.2013 -2017

Toiminta
Inkoon kunnan valtuuston puh.johtajat, oik. 2. varapuh.joht. Harri Hati Wikström
Inkoon kunnan valtuuston puh.johtajat, oik. 2. varapuh.joht. Harri Hati Wikström
Inkoon kunnanhall. puh.johtajisto kuvassa vas. Soile Gustafsson 2. varapuh.johtaja
Inkoon kunnanhall. puh.johtajisto kuvassa vas. Soile Gustafsson 2. varapuh.johtaja
Niina Holmström
Niina Holmström

Soile Gustafsson, valtuutettu, kunnanhall. 2. varapuh.joht. , perusturvaltk. ja sen yksilöjaoksen varajäsen

Niina Holmström, valtuutettu, kunn.hall. varaj. 2013-17, siv.ltk varaj. ja sen suom.kiel. jaoksen varapuh.joht., vv. 2016-17 kunnanvalt. 2. varapuh.joht.  Niina Holmströmin tultua valituksi valtuuston varapuheenjohtajaksi, hänen tilalleen kunnanhallituksen varajäseneksi valittiin Katja Posio 19.9.2016 valtuuston kokouksessa.

Harri ”Hati” Wikström, valtuuston 2. varapuh.joht. 2013-2017, tark.lautak. varajäsen. Hati kuoli kesällä, heinäkuussa 2016. Hänen tilalleen Inkoon kunnanvaltuustoon nousi ensimmäinen varajäsen Gunnar Nyberg. Kunnanvaltuuston 2. varapuh.johtajaksi valittiin Niina Holmström  ja tarkastuslautakunnan varajäseneksi  Gunnar Nyberg 19.9. 2016  kunnanvaltuuston kokouksessa.

Paavo Leppänen, valtuutettu 1.10.2014 alkaen,  tarkastuslautakunnan jäsen

Gunnar Nyberg, 1. varavaltuutettu 1.10.2014 alkaen.  Gunnar Nybergistä tuli varsinainen valtuutettu  19.9.2016 alkaen Harri Wikströmin jälkeen sekä tarkastuslautakunnan varajäsen.

Esko Juvonen, 1. varavaltuutettu, yhdyskuntateknisen lautakunnan jäsen

Carita Viljanen (sit), 2. varavaltuutettu, sivistyslautak. jäsen, L-U käräjäoikeus lautamies

Jari Kivirinta (sit), 3. varavaltuutettu, kiinteistötoimistuksen uskotut miehet

Tapani Koivula, 4. varavaltuutettu, yhdyskuntateknisen lautakunnan varajäsen

Jorma Laiho, Rak.- ja ymp.lautakunnan puh.johtaja

Anitta Kivirinta, Siv.lautak. suom.kiel.os. varajäsen, keskusvaalilautak. varajäsen

Krister Wasström, Keskusvaalilautakunnan jäsen

Bengt Holmström, Kiinteistötoim. uskotut miehet

Annika Wide (sit), siv.lautakunnan ruotsinkiel. jaoksen jäsen

Camilla Laiho (sit), siv.lautakunnan ruotsinkiel. jaoksen varajäsen

Ryhmäpuheenjohtaja toimii Soile Gustafsson, puh. 050-3832930, soile.gustafsson@nic.fi, varapuh.johtajana Niina Holmström, ryhmän sihteerinä Hati Wikström. Ryhmän sihteeriksi tuli Hatin poismenon jälkeen Paavo Leppänen.

Britta Lindblom muutti pois Inkoosta 30.9.2014 ja luopui kunnanvaltuuston jäsenyydestä ja muista kunnallisista luottamustehtävistään