Kommentti KirkkonummenSanomiin 1.4.2017

Kirjoituksia

Kevään tuloa odotellen

Inkoon kunnan taloudellinen tulos viime vuodelta on jälleen jonkin verran positiivinen.  Hyvä niin! Huolestuttavinta on kuitenkin verotulojen väheneminen  viime  vuosien aikana.   Yritysten maksamien yhteisöverojen määrät ovat  vähentyneet viime vuosien aikana huomattavasti.  Me tarvitsemme kuntaan lisää yrityksiä ja työpaikkoja.  Kunnan pitää tehdä tarmokkaasti työtä lisätäksemme mahdollisuuksia saada  esim  Joddbölen alueelle uutta yritystoimintaa  sieltä poislähtevän tilalle. Kuitenkin  myös Joddbölen  kuten koko kunnan alueella  tavoitteenamme olkoon päättää sellaisista toimenpiteistä, jotka edistävät luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Joudumme joka tapauksessa kysymään, pystymmekö Inkoon kunnassa huolehtimaan myös jatkossa kaikista kunnallisista palveluista samalla tavalla kuin tällä hetkellä.  Mitä tapahtuu mahdollisten, vielä epäselvien maan hallituksen suunnittelemien  sote-palvelujen  ja maakuntahallintouudistusten yhteydessä?    Ensiarvoisen tärkeää on huolehtia kaikenikäisten inkoolaisten terveyskeskus-, sosiaali- ja vanhuspalveluiden saatavuudesta lähellä omassa kunnassamme.  Tarvitsemme myös  lisää  asuntoja keskustaan  varttuneemmalle väellemme,  ns. senioriasuntoja ja vuokra-asuntoja nuorille ja nuorille perheille.  Tarvitsemme huolehtia  myös lapsista ja nuorista sekä kouluikäisistä,  ja heidän kaikkien toiminta-ympäristöistään,  että ne ovat asialliset ja hyvässä kunnossa.

Tuttu kunnan asukas kysyi minulta, kuinka paljon VR on säästänyt siinä, kun juna ei enää pysähdy Inkoossa?  Hyvä kysymys, vastasin!   Inkoon kunta  on päättänyt ostaa jatkossa  kunnan logistiikkapalvelujen  suunnittelun  Lohjalta,  tarkoituksena on  jatkossa yhdistää koko Länsi-Uudenmaan alueen kyseiset  palvelut  yhteiseen organisaatioon.  Hyvä niin! Inkoon kunnan pitäisi tehdä yhteistyötä myös  työmatkaliikennettä ja muuta julkista liikennettä palvelevien suunnittelujen tekemisestä yhdessä naapurikuntien kanssa,  koskien myös HSL:n  juna-liikennettä Inkooseen ja  Karjaalle asti.

Minulla oli tilaisuus Degerbyn keskustassa kuulla pääkaupunkiseudulla työskentelevän nuorenparin tiedustelevan omakotitonttia .   He haluaisivat muuttaa tähän viihtyisään kyläkeskuskukseen asumaan.  Löytävätkö he tontin  yksityiseltä vai kunnan tontin? Degerbyssä ei ole kunnallistekniikkaa, mutta eikö olisi kuitenkin järkevää vetää jätevesiputki  Degerbystä Espoon puhdistamoon  Siuntion putken  kanssa?

Toivon ensi valtuustokaudelle entistä enemmän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kunnan asioiden suunnittelussa ja päätöksenteossa. Huomiota on kiinnitettävä  myös kuntalaisten kuulemiseen.  Asioista tiedottamista on lisätty tämän kauden aikana kiitettävästi. Vaalikaamme myös oikeudenmukaisuutta palvelujen saannissa kaikkia kuntalaisia kohtaan.

Inkoossa  on kaunis kunnan keskusta meren rannalla , huolehtikaamme ja kehittäkäämme sitä lisäten siten mahodllisuuksia kaikkien kuntalaisten  nauttia siitä.

Inkoossa 30.3.2017

Soile Gustafsson

Sos.dem valtuustoryhmän puh.joht.